fa-IRen-US

همکاری با ما

Loading
  • ضمن تشکر از ابراز تمایلی که برای تکمیل فرم همکاری با گروه صنعتی خالص سازان ابراز نموده‌اید لطفاً با مطالعه دقیق موارد خواسته شده را وارد سامانه نمایید .

  • اطلاعات شناسنامه ای و تحصیلی

  • یک نفر معرف كه در صورت نياز ميتوان با آن تماس گرفت

  • سوابق شغلی خود را بنویسید

  • دوره های آموزشی

  • توانایی های کاری

  • آشنایی با زبان های خارجی

  • اطلاعات پزشکی و عمومی

  • اینجانب بدينوسيله صحت اطلاعات فوق را از نظر عدم ابتلا به هرنوع بیماری گواهي و اعلام می نمایم کلیه اطلاعات مندرج در فرم استخدام برابر با اصل بوده و در صورت اثبات خلاف آن شركت میتواند بدون تعهدی بخدمت اینجانب خاتمه دهد

  • {code3}

دی ان ان