fa-IRen-US

فنی (تعمیرات، تأسیسات، برق)

 

    

 

تعمیرگاه (جوشکاری - مکانیکی - تاسیسات حرارتی) 

واحد برق این واحد به دلیل داشتن ارتباط مستقیم با تمامی بخشهای دیگر تولید، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و شامل قسمتهای زیر می باشد:

       * پست پاساژ که شامل سکسیونرها و دیژنگتورهای ۲۰ کیلو ولت می باشد.

       * اتاق ترانس۱ و ۲ که شامل رکتی فایبربا خروجی ۲۰ هزار آمپر و۴۲۰ ولت DC و ترانس های HV و رادیاتورهای مربوطه است.

       * MCC: در کلیه MCC ها برای هر کدام از مصرف کننده ها یک دستگاه اینورتر مستقل در توانهای مختلف نصب گردیده است.

دی ان ان