nazarsanji

Loading
  • مشتري عزيز

    فرم زیر جهت ارزیابی میزان رضایت شما مشتری عزیز تنظیم شده كه با رويكرد بهبود مستمر دركليه فعاليتها و ارتقاء سطح رضايتمندي‌مشتري که در ادوار مختلف مورد بررسي و محاسبه قرارميگيرد. از این نتایج در تنظيم و تحقيق نمودارها وشاخص­ها بصورت كمي بهره برداري مي­شود. اين اطمينان را مي­دهيم كه نظرات شما براي ما بسيار اهميت داشته و از آنها در برنامه هاي حال وآينده خود استفاده خواهيم نمود.

  • الف) کیفیت / قیمت:

  • ب) تحویل بموقع:

  • ج) احترام به مشتری:

  • {code}

دی ان ان