nazarsanji

مشتري عزيز

فرم زیر جهت ارزیابی میزان رضایت شما مشتری عزیز تنظیم شده كه با رويكرد بهبود مستمر دركليه فعاليتها و ارتقاء سطح رضايتمندي‌مشتري که در ادوار مختلف مورد بررسي و محاسبه قرارميگيرد. از این نتایج در تنظيم و تحقيق نمودارها وشاخص­ها بصورت كمي بهره برداري مي­شود. اين اطمينان را مي­دهيم كه نظرات شما براي ما بسيار اهميت داشته و از آنها در برنامه هاي حال وآينده خود استفاده خواهيم نمود.

 
 

  

 

 

 


تصویر امنیتی

ارسال فرم           

دی ان ان