رزرو بازدید

شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان یکی از شرکت های بزرگ و پیشرو در صنعت سرب و روی کشور است. خالص سازان، کارخانه ای صادرات محور است و بالغ بر بیش از 80 درصد از محصول این شرکت به کشورهای مختلف جهان صادر می شود. این شرکت بر حسب برخوداری از نیروهای متخصص و با اتکا به دانش فنی مدرن، واحد منحصر به فردی برای بازدیدهای علمی و کاری است.

پیشنهاد می گردد جهت بازدید از کارخانه و برای بهره مندی بیشتر، نهاد متقاضی بازدید، تاریخ بازدید، تعداد بازدید کنندگان و نیز اهداف خود را از بازدید اعلام نموده تا تیم تشریفات کارخانه برای هماهنگی، برنامه ریزی و ارائه خدمات مطلوب اقدام نموده و در تحقق برنامه های شما نقش خود را به درستی ایفا نموده و در افزایش میزان رضایت مندی شما سهیم گردد.

به امید دیدار

لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل نمائید