پیام مدیرعامل محترم

شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان

جناب آقای یوسف مرادلو

شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان پیشرو در کیفیت ، کمیت و بهره وری همواره به عنوان یک سازمان یادگیرنده بدنبال جلب رضایت مشتریان خود بوده است . بدین منظور دریافته ایم که صداقت، راستگویی و پاکدستی، پیش‌شرط‌ هرگونه تعامل و همکاری است. در کنار این مولفه‌ها، مسئولیت‌پذیری و افزایش انگیزه باید سرلوحه‌ی کاری کارکنان بوده و همه‌ی همکاران باید به این ویژگی‌ها توجه خاصی داشته باشند.

همانگونه که می‌دانید ایستایی نشانه‌ی میرایی است و باید ما به دنبال پویایی باشیم تا بتوانیم بقا و رشد خود را تضمین کنیم. در هر واحد تولیدی اصل بر حفظ و گسترش تولید است و حتی اگر نفر مازادی هم در واحدی وجود داشته باشد باید برای او شغل و وظیفه تعریف گردد تا بتواند به کار خود ادامه دهد. هیچ مدیری به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد، بالطبع وی برای موفقیت نیاز به حمایت کارکنان خود دارد. همچنین برای نیل به موفقیت باید از پرداختن به حاشیه پرهیز گردد زیرا وظیفه‌ی یک واحد تولیدی، افزایش راندمان و ارتقای کیفیت تولید است.

اگر چنانچه وقت ما، به جای فرایند تولید و فروش به مسائل دیگری صرف شود، از هدف خود دور می‌شویم و باید تلاش کنیم در راستای بهبود وضع تولید و سودآوری شرکت حرکت کنیم. به لطف خدا و با همت شما همکاران به افق‌های جدیدی خواهیم رسید و سعادت و موفقیت ما دستیابی به موقعیت‌های تازه است. بدیهی است که نیروی انسانی شایسته، سرمایه‌ی اصلی هر سازمانی است و این سرمايه‌‌ی ارزشمند باید حفظ شود و برای هم‌افزایی باید با آن‌ها همفکری و هم‌اندیشی کرد.

تاکید می‌شود بهره‌وری مسئله‌ی اصلی ماست، تمام توان و با همت مضاعف باید به افزایش بهره وری بیندیشیم. در کنار این مقوله با توجه به حساسیت‌های خالص‌سازان به مسئولیت‌های اجتماعی و وفاداری به مسائل زیست محیطی باید گفت ما همچنان به این موضوعات توجه خاصی داشته و با جدیت تمام این دغدغه‌ها را دنبال می‌کنیم. با چهره‌ای گشاده صلا می‌دهیم ما به رسالت اقتصادی و اجتماعی خود پایبند بوده و با تحقق این اهداف بر اثربخشی خود صحه می‌گذاریم.

روز و روزگارتان خوش باد.