کنستانتره سرب اکسیدی

کنسانتره سرب ماده اولیه جهت فرآوری فلز سرب است که کاربردهای فراوانی به خصوص در صنعت باتری‌سازی دارد. کنسانتره سرب یکی از فراورده های تولیدی سرب طی یک پروسه خاص می باشد، برای این امر در ابتدا کانی سرب از معادن موجود آن استخراج، در مرحله دوم خورد شده، در مرحله سوم با جدا سازی ناخالصی ها، با یکی از روش های موجود خالص سازی شده و در نهایت کنسانتره سرب تولید می شود.
فلز سرب دارای دو نوع کنسانتره است که هر کدام از آن ها دارای ویژگی هایی بوده و در زمینه های مختلفی در کارخانه های ذوب به کار می روند

• کنسانتره سرب اکسیدی pbo
• کنسانتره سرب سولفیدی Pbs

کنسانتره سرب اکسیدی با توجه به کارایی که دارد در دو زمینه فیزیکی و شیمیایی مد نظر قرار می گیرد. این مواد معدنی با توجه به این که کنسانتره شده و پر عیار سازی شده هستند می توانند در زمینه های مختلفی نقش خود را نشان دهند.
در زیر چند نمونه از کاربردهای سرب آورده شده است:
تولید مخازن نگهداری اسید سولفوریک، لحیم کاری، ریخته گری، نفت و پتروشیمی، لعاب کاری، صنعت رنگ، صنعت برق، باطری سازی
مواد معدنی عموما قبل از انجام فرآیندهای مختلف متالورژیکی نیاز به تغلیظ و پرعیارسازی دارند و به عبارت دیگر بایستی به کنسانتره تبدیل شوند.کنسانتره در محله پرعیارسازی و جدایش از فرآوری مواد معدنی تولید می‌شود. پرعیارسازی و کنسانتره‌سازی مواد معدنی بسته به عیار، ترکیب شیمیایی و نوع ماده معدنی می‌تواند به یکی از روش‌های فلوتاسیون و جدایش ثقلی صورت گیرد. مواد معدنی سرب اکسیدی استخراج شده از معادن نیز در صورت نیاز توسط یکی از روش های ذکر شده ناخالصی های آن ها جداسازی و به کنسانتره سرب اکسیدی تبدیل می شوند.
کنسانتره سرب یکی از فرآورده های تولیدی سرب طی یک پروسه خاص می باشد، برای این امر در ابتدا کانی سرب از معادن موجود آن استخراج، در مرحله دوم خورد شده، در مرحله سوم با جداسازی ناخالصی ها، با یکی از روش های موجود خالص سازی شده و در نهایت کنسانتره سرب تولید می شود.