کنستانتره سرب سولفیدی

کنسانتره سرب ماده اولیه جهت فرآوری فلز سرب است که کاربردهای فراوانی به خصوص در صنعت باتری‌سازی دارد. کنسانتره سرب یکی از فراورده های تولیدی سرب طی یک پروسه خاص می باشد، برای این امر در ابتدا کانی سرب از معادن موجود آن استخراج، در مرحله دوم خورد شده، در مرحله سوم با جدا سازی ناخالصی ها، با یکی از روش های موجود خالص سازی شده و در نهایت کنسانتره سرب تولید می شود.
فلز سرب دارای دو نوع کنسانتره است که هر کدام از آن ها دارای ویژگی هایی بوده و در زمینه های مختلفی در کارخانه های ذوب به کار می روند

• کنسانتره سرب اکسیدی pbo
• کنسانتره سرب سولفیدی Pbs

کنسانتره سرب سولفیدی درطبیعت دو عنصر سرب و روی، اغلب با هم همراهند. نزدیک به ۷۰% سرب معدنی از کانه‌های مخلوط سرب و روی که به طور معمول مقادیر روی آنها بیشتر از سرب است، تولید می شود. نزدیک به ۲۰% از تولید سرب مربوط به کانه‌های مخلوطی است که مقدار سرب در آنها از روی بیشتر است و ۱۰% بقیه تولید سرب در رابطه با کانی های مس‌دار است. تاکنون ۱۳۰ نوع کانه سرب شناخته شده است که در میان آنها سولفور سرب (گالن) مهمترین است. 90 درصد از تولید فلز سرب از این کانه است. کانه دیگر مهم سرب سروزیت یا کربنات است. سرب در طبیعت به صورت سولفید، سولفات، کربنات و نمک های سرب یافت می شود.