نظام پیشنهادات

مديريت مشاركتي يك رويكرد مديريتي پويا است كه نقش مهمي در توسعه منابع انساني سازمان ايفا مي كند . نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي كاركنان بعنوان يك ابزار اجرايي مديريت مشاركتي ، نظام همكاري فكري و عملي كليه اعضاي يك سازمان با سطوح مختلف مديريتي آن است . دراين نظام كليه افراد سازمان درباره روشهاي حل مسائل و ارتقاء بهره وري فعالانه انديشه كرده و حاصل آنرا درقالب طرحها و پيشنهادها به سازمان ارا ئه مي كنند .و بدين طريق، يك نظام همفكري و هم انديشي براي رسيدن به اهداف سازمان بوجود مي ايد . اين نظام كه مبتني بر اصل انسان مداري است ؛ براي افكار و خلاقيتهاي كليه اعضاي سازمان ارزش قائل است و به عنوان يك نظام مطلوب و كارآمد مديريتي هم از لحاظ نظري و هم ازلحاظ عملي آزمونهاي موفق خود را گذرانيده است.

در راستای فرمانبری از دانایی و بگردش درآوردن اندیشه و تقویت حس مسئولیت در بین کارکنان و ایجاد انگیزه در بکارگیری نیروی ابداع و ابتکار و هم سو نمودن کارکنان با اهداف شرکت از طریق ایجاد منافع مشترک و دلپذیر نمودن محیط کار و تقویت روحیه مشارکت و همکاری و با موافقت اعضاء محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت خالص سازان ، سیستم نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات شرکت خالص سازان از بهمن ماه 1399 شروع بکار کرد . لذا بدین منظور هر یک از پرسنل می توانند با مراجعه به دبیر نظام مشارکت و دریافت فرم مخصوص ثبت پیشنهاد ( به صورت انفرادی و گروهی ) ما را در بالا بردن کیفیت محصول ، کاهش هزینه های تولید ، کاهش ضایعات و سایر موضوعاتی که در چارچوب قوانین و مقررات آئین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات بوده یاری رسانند.

نظام پيشنهادها تكنيكي است كه ازطريق آن مي توان به يافته هاي ذهني و انديشه سرمايه هاي انساني در حل مسائل و ايجاد سوالات جديد و راه حلهاي بهينه ، در راستاي فرهنگ تغيير و بهسازي مستمر سازمان دست يافت . بعبارت ديگر ، نظام پيشنهادها ، فرمانبري از دانايي و بگردش انداختن انديشه و بالاخره پرهيز از ترويج روحيه استبداد به راي است و از اين رهگذر ، سازمان آمادگي ورود به دوره بلوغ و ترويج روحيه مشاركت را پيدا مي كند . نظام پيشنهادها ، چيزي را بوجود نمي آورد بلكه شرايطي را فراهم مي كند تا كاركنان از طريق تفكر ، بارور گردند و سازمان به پيشرفت هاي حيريت انگيز نايل آيد نظام پيشنهادات يك نظام انساني و مردمي است و تابعي از فرهنگ سازماني كاركنان آن سازمان مي باشد و بايد با توجه به فرهنگ سازمان حاكم بر مجموعه طراحي و اجرا شود . مهمترين ركن استقرار نظام پيشنهادها ، اعتقاد قلبي و پشتيباني جدي مديريت ارشد از اجراي نظام مي باشد بطوريكه اگر اين اعتقاد و پشتيباني در سازمان از طرف مديريت ارشد تداوم داشته موفقيت نظام تضمين مي گردد و در صورت عدم اعتقاد مديريت ارشد اجراي نظام در سازمان توصيه نمي گردد.