آزمایشگاه و کنترل کیفی

این واحد با ارئه دقیق آنالیزهای شیمیایی و کنترل مراحل تولید و اجرای دقیق کالیبراسیون کلیه دستگاهها و لوازم، توانایی اندازه گیری عناصر بر حسب نیاز از جمله( کبالت- نیکل- کادمیم- سرب- روی – آهن- منگنز- مس- آنتیموان- کلر- اسیدیته) را دارا می باشد. شایان ذکر است، آزمایشگاه مجهز به دستگاه جذب اتمیکatomic Absorption مدلVarian۲۴۰ و ترازوهای دیجیتالی اتوکالیبره با دقت ۰,۰۱ ،۰.۰۰۰۱ میلی گرم و PH متر و … است. ایم واحد نخستین واحد در صنایع روی بوده که موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ایران بر روی شمش روی تولیدی خود شده و همچنین به عنوان آزمایشگاه همکار استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با این موسسه همکاری می کند.