انبار و باسکول

کنترل و نظارت دقیق  و کمی بر روی تمامی مواد اولیه ورودی و مصرفی کارخانه و نیز مقادیر محصول نهایی و تمامی تجهیزات و قطعات و ادوات لازم و مصرفی کارخانه توسط واحد انبار انجام می گیرد.

این واحد دارای سوله های مرکزی، سوله انبار خاک و انبار روباز و انبارک های مواد اولیه مختلف بوده و مجهز به دو دستگاه باسکول 60 تنی در دوسوی کارخانه و 4 دستگاه لیفتراک جهت نقل و انتقالات می باشد.