ریخته گری و شمش ریزی

 ابعاد سوله ریخته گری ۴۰۰ متر مربع بوده و دارای دو دستگاه کوره دوّار ریخته گری به ظرفیت ۵۰ تن شمش روی در روز است که مجهز به سیستم خروجی دود ریخته گری ( بک فیلتر ) مطابق با استانداردهای زیست محیطی می باشد .