واحد فرآوری

این واحد خود از دو بخش خردایش و فلوتاسیون تشکیل شده است که از طریق لینک های زیر می توانید با جزئیات بیشتری در مورد هر یک از این زیر مجموعه های این واحد آشنا شوید.