واحد خردایش

این واحد با هدف تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان در زمینی به مساحت ۱۲ هزار متر مربع با ظرفیت ۱۰۰۰ تن در روز احداث گردید و با توجه به ظرفیت بالای تولید واحد مذکور در حال حاظر نیاز برخی از کارخانجات همکار را نیز تامین می نماید.