واحد فلوتاسیون

خط فلوتاسیون خالص سازان جهت تکمیل فرآیند تولید روی در سال 1400 راه اندازی گردید . این خط جزو بروز ترین خطوط در حال کار صنعت فلوتاسیون در ایران می باشد. سلول های فلوتاسیون از نوع جیمسون و غیر مکانیکی میباشد . توانایی فلوتاسیون همزمان خاک با چهار نوع ماده معدنی متفاوت از ویژگی های این خط بوده  که در فضای بسیار کم اجرا شده است. با استفاده از سنسورهای مختلف قابلیت کنترل سیستمی پیاده سازی شده که موجب کاهش نیروی انسانی و افزایش راندمان کاری نفرات گردیده است.