کیک شویی (بازیافت فیلتر کیک ها)

این واحد در سالنی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع احداث گردیده که مجهز به مخازن عملیاتی با حجم حدوداً ۷۰۰ متر مکعب بوده و براحتی قادر به شستن ۱۰۰۰ تن کیک لیچ در روز می باشد. مخازن با پوشش رابر گرم مخصوص، و تجهیزات مکانیکی و برقی مورد استفاده در این سالن از بالاترین کیفیت برخوردار می باشد . این واحد با کاهش هدر رفت روی در خاک معدنی و نیز جلوگیری از اتلاف منابع ملی نقش بسزایی در بهینه سازی فرایند تولید ایفا مینمایند. در این قسمت از فرایند تولید، یون های روی توسط آب آهک و یا خاک کم عیار، بصورت سولفات روی بازی(BZS)استحصال می گردد.