دریافت *گواهینامهٔ رتبه بندی تحقیق و توسعه* توسط شرکت خالص سازان

دریافت *گواهینامهٔ رتبه بندی تحقیق و توسعه* توسط شرکت خالص سازان

به گزارش روابط عمومی شرکت خالص سازان ، واحد R&D شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان موفق به دریافت *گواهینامهٔ رتبه بندی تحقیق و توسعه* شد .  این گواهینامه پس از پایش و بررسی های صورت گرفته توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و سازمان صمت ، به واحد‌های برتر علمی و دانش بنیان اعطا گردیده است .

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *