واحد بازرگانی

واحد بازرگانی شرکت صنایع خالص سازان  روی زنجان به عنوان قلب تپنده شركت، مأموريت دارد تا با شناخت و آگاهي از شرايط محيطي و محاطي سعی در حفظ و توسعه مشتریان و اعتلای نام و نشان تجاری شرکت، همچنین تامین مواد اولیه با کیفیت و قطعات مورد نیاز شرکت با بهترین قیمت را دارد.

امور بازرگانی شرکت در حال حاضر متشکل از 9 واحد سازمانی می باشد که از این تعداد، 2 واحد در اداره تدارکـات (شامـل خریـد قطعات)، 2 واحد در اداره خرید مواد اولیه ، 2 واحد در زمینه فروش و خدمات، 1 واحد در زمینه صادرات و 2 واحد در زمینه واردات مشغول ایفای وظیفه می باشند. در خصوص شرح وظایف ادارات نیز به طور خلاصه می توان گفت تدارکات و تامین قطعات مورد نیاز واحدهای مختلف گروه صنعتی و ماده معدنی مورد نیاز مجموعه و همچنین تامین کلیه تقاضاهای خرید در زمان مناسب، با کیفیت مناسب و با کمترین هزینه از اهم وظایف این واحد می باشد.

واحد فروش، خدمات و صادرات برنامه ریزی و فروش به موقع محصولات تولیدی مجتمع و هماهنگی بارگیری و تحویل بموقع کلیه محصولات تولیدی (اعم از فروش داخلی و صادارتی)، همچنین انجام خدمات هوی مدیا و فلوتاسیون مواد معدنی را به عهده دارد.

در این راستا کسب رضایت 98 درصدی مشتریان در نظرسنجی های سالانه در طی 12 سال گذشته نشان از اهمیت بالای کسب رضایت مشتری برای مجموعه خالص سازان میباشد. همچنین این شرکت با صادرات 95درصدی محصولات با کیفیت توانسته است نقش مهمی در بازارهای هدف صادراتی خود داشته و با کسب عنوان صادرکننده نمونه استانی و ملی در سالیان متوالی برای کشور افتخار آفرینی نماید. 

مدیر واحد بازرگانی خانم بهبودیان

(داخلی 103)-2432383401 (98+)
Export@zzkico.ir

مسئول بخش صادرات خانم بهبودیان

2432383408 (98+)
Export@zzkico.ir

مسئول فروش داخلی خانم عزتی

(داخلی 240)-2432383401 (98+)
Sales@zzkico.ir​

مسئول بخش واردات خانم محمدی

2432383213(98+)
Import@zzkico.ir​

مسئول خرید مواد اولیه خانم ملکی

2432383442 (98+)
BuyRaw@zzkico.ir

مسئول خرید قطعات آقای میرزائی

(داخلی 243)-2432383401 (98+)
BuyPart@zzkico.ir