بازدید گروه سرمایه گذاری دانایان از شرکت خالص سازان

بازدید گروه سرمایه گذاری دانایان از شرکت خالص سازان

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع خالص‌سازان روی زنجان، در این بازدید که ظهر امروز، ۳۰ اردیبهشت ماه صورت پذیرفت، عبده تبریزی به همراه مدیران و کارشناسان گروه سرمایه گذاری دانایان با حضور در قسمت های مختلف کارخانه با پروسه تولید شمش روی آشنا شدند و در ادامه با مدیرعامل ، اعضاء هیئت مدیره ، قائم مقام مدیرعامل و مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان جلسه ای برگزار کرده و در خصوص همکاری های فی مابین بحث و تبادل نظر کردند.

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *