بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان از شرکت خالص سازان

بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان از شرکت خالص سازان

به گزارش روابط عمومی شرکت خالص سازان ، ظهر روز سه شنبه 8 آذرماه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته شیمی کاربردی دانشگاه آزاد زنجان از شرکت خالص سازان بازدید کردند.  آقایان سید فرهاد قاسمی مدیر تولید و علی عباسی رئیس تولید شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان در این بازدید میهمانان را همراهی کرده و با حضور در بخش های مختلف پروسه تولید شمش روی را به آنها توضیح داد .

در پایان بازدید کنندگان با حضور در سالن کنفرانس جلسه پرسش و پاسخ برگزار کردند.

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *