مراسم معارفه مدیر کارخانه روی و مدیر تولید شرکت خالص سازان

مراسم معارفه مدیر کارخانه روی و مدیر تولید شرکت خالص سازان

به گزارش روابط عمومی شرکت خلص سازان ، ظهر روز یکشنبه 13 آذرماه طی مراسمی و با حکم دکتر ابوالفضل امیری مدیرعامل شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان ، مهندس فرهاد قاسمی به عنوان مدیر کارخانه روی و مهندس علی عباسی به عنوان مدیر تولید شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان انتحاب شدند.

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *