تعیین شرایط بهینه انحلال سرباره ریخته گری شمش روی در محیط کلرید آمونیوم

تعیین شرایط بهینه انحلال سرباره ریخته گری شمش روی در محیط کلرید آمونیوم

این مطاله به بررسی بازیابی فلز روی از سرباره ریخته گری شمش روی می پردازد. در این بررسی سرباره ریخته گری با 68 درصد روی در کلرید آمونیوم جهت استحصال فلز روی حل سازی شده است.

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *