برگزاری مراسم درختکاری در شرکت خالص سازان

برگزاری مراسم درختکاری در شرکت خالص سازان

کاشت نهال در هفته منابع طبیعی از سنت های دیرینه در شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان است که در راستای حفظ محیط زیست و ایجاد محیطی سرسبز و شاداب صورت می گیرد. امسال نیز همانند سالهای گذشته این برنامه با حضور آقایان جواد عونی رئیس محترم هیئت مدیره ، دکتر ابوالفضل امیری مدیرعامل محترم و کارکنان شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان روز یکشنبه ۲۱ اسفندماه در محوطه این شرکت برگزار شد و افراد حاضر در این برنامه با کاشت نهال بار دیگر هم پیمان شدند تا در حفظ محیط زیست و نگهداری و مراقبت از آن کوشا باشند.

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *