برگزاری کلاس اصول و مهارت های سرپرستی در شرکت خالص سازان

برگزاری کلاس اصول و مهارت های سرپرستی در شرکت خالص سازان

به گزارش روابط عمومی شرکت خالص سازان ، صبح امروز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه ، کلاس آموزشی اصول و مهارت های سرپرستی با حضور آقای دکتر ابوالفضل امیری مدیرعامل محترم شرکت خالص سازان و مدیران و سرپرستان این شرکت و با تدریس آقای دکتر پورین محمد برگزار شد . در این کلاس ، دکتر پورین محمد ابتدا با تعریفی از سازمان و مدیریت ، به بیان شاخصه های مدیریت پرداخت و این شاخصه ها را وسیله هایی برای تحقق اهداف در سازمان دانست . ایشان در ادامه با سطح بندی مدیریت به بخش های : سطح عالی ، سطح میانی و سطح عملیاتی ، جایگاه مدیران و سرپرستان این شرکت را در سطح عملیاتی قرار داد و با بیان مهارتهای مورد نیاز برای سطح عملیاتی ، مهارت های فنی و ارتباطی را جزء شاخص ترین این مهارت ها دانست . ایشان در پایان با اشاره به قدرت و شاخصه های رهبری ، تفاوت های رهبری با مدیریت را نیز به حاضرین در کلاس بیان کرد.

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *