بازدید مجری طرح تولید پراکنده و انرژی نو توانیر از شرکت خالص سازان

بازدید مجری طرح تولید پراکنده و انرژی نو توانیر از شرکت خالص سازان

به گزارش روابط عمومی شرکت خالص سازان ، صبح روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه جلسه ای با حضور مهندس احسان ذبیح زاده ، مجری طرح تولید پراکنده و انرژی نو شرکت توانیر و مدیران نیروگاه های مقیاس کوچک در شرکت برق منطقه ای استان زنجان برگزار گردید. در همین راستا مهندس ذبیح زاده و هیئت همراه عصر امروز با حضور در شرکت خالص سازان از نیروگاه این شرکت بازدیدی به عمل آورد. دکتر ابوالفضل امیری مدیرعامل شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان ، در این بازدید از مشکلات و موانع پیشرو جهت راه اندازی فاز ۳ نیروگاه خود تامینِ خالص سازان گفت و از مهندس ذبیح زاده خواست تا نسبت به حل این مشکلات همراهی کند . دکتر امیری در ادامه صحبت های خود گفت : در صورتی که برق مورد نیاز شرکت خالص سازان جهت تولید شمش روی به طور کامل تامین گردد و امکان تولید با ظرفیت کامل فراهم گردد ، زمینه ای برای ایجاد اشتغال و حل معظل بیکاری مهیا می شود و ما این آمادگی را داریم تا در صورت رفع مشکلات ، باز هم در خالص سازان ایجاد اشتغال نمائیم. مهندس ذبیح زاده نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور خود در مجموعه پویا و شاداب خالص سازان قول های مساعدی در زمینه حل مشکلاتِ راه اندازی فاز ۳ نیروگاه خود تأمین خالص سازان و تأمین برق مورد نیاز این شرکت برای تولید با ظرفیت کامل را داد. .

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *