برگزاری مراسم گرامیداشت بازنشستگان شرکت خالص سازان

برگزاری مراسم گرامیداشت بازنشستگان شرکت خالص سازان

به گزارش روابط عمومی شرکت خالص سازان ، روز شنبه ۲۶ اسفند ماه با حضور آقای جواد عونی مدیرعامل محترم و دکتر بهزاد لازمی قائم مقام محترم مدیرعامل شرکت خالص سازان از همکارانی که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته شده بودند تجلیل بعمل آمد. دکتر بهزاد لازمی در این مراسم از زحمات چندین ساله این عزیزان که در سنگر تولید جانانه تلاش کرده و موجب اعتلای نام خالص سازان گردیده اند ، تقدیر و تشکر نمود. آقای ابراهیم کابلی نیز به نمایندگی از همکاران بازنشسته از برگزاری این مراسم بسیار ابراز شادی و خرسندی کرده و از تک تک اعضاء محترم هیئت مدیره و قائم مقام محترم تشکر نمودند. در پایان مراسم نیز از کلیه این عزیزان تجلیل بعمل آمد.

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *