برگزاری کلاس آموزشی مدیریت ذهن و توسعه فردی در شرکت خالص سازان

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت ذهن و توسعه فردی در شرکت خالص سازان

به گزارش روابط عمومی شرکت خالص سازان ، روز دوشنبه ۱۶ بهمن ، کلاس آموزشی مدیریت ذهن و توسعه فردی با حضور دکتر لازمی قائم مقام محترم مدیرعامل ، مدیران و سرپرستان واحد‌های مختلف و با تدریس آقای دکتر پورین محمد برگزار گردید. دکتر پورین در ابتدا به تعریف فکر بر مبنای کتاب روان شناسی هیلگارد اشاره داشت و آنرا ، بازآرایی یا تغییر شناختی اطلاعات به دست آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه بلند مدت بیان داشت. ایشان در ادامه به موارد ذیل اشاره کرد ✳️ نمایش فلوچارت ایجاد حافظه و تفکر بر اساس تعریف فکر و معرفی شناخت پایه و شناخت عالی. ✳️ تعریف مهندسی فکر : منظم کردن فکر برای بهره وری بهتر.( رسیدن به نتایج صحیح،فهم بهتر، کسب نتایج جدید، کم شدن مدت زمان حصول نتایج، لذت بردن از زندگی) ✳️ بیان تاریخچه تفکر : ۱- دوره کل گرایی اولیه ۲- دوره جزء گرایی ۳- دوره نظریه سیستم ها ✳️ تعریف نظریه سیستم ها و تفکر سیستمی برتانلافی. ✳️ دسته بندی قواعد، عناصر و قوانین تفکر سیستمی . ✳️ معرفی کلی مراحل تغییر ذهن : (۱- بررسی ذهنیت فعلی ۲- مشخص کردن ذهنیت جدید ۳- بیان استدلال منطقی و نیاز به تغییر ۴- تمرکز، تکرار و تظاهر ۵- تغییر ذهن و متعاقب آن رفتار بر اساس هدف. ✳️ شناخت موانع تغییر ذهن. ✳️ معرفی نظام باور ها بر اساس دیدگاه شناختی آلبرت الیس. ✳️ معرفی ده خطای شناختی ✳️ مدیریت بهانه ها: شناسایی، طرح سوال مخالف، تمرکز و توجه، تداوم سوال، بررسی دوباره اهداف و انگیزه ها ✳️ معرفی ، شناخت و کارکرد منطقه امن ، منطقه یادگیری و منطقه رشد. لزوم عبور از منطقه امن برای تغییر و رشد. ✳️ بررسی واگویه های نحوه تفکر رشد مدار و نحوه تفکر ثابت. ✳️ معرفی شاخصه نرون های مغز در تغییر ذهن( ساخت مسیر عصبی و زمان لازم برای ساخت و کار عملی بر روی شناخت کارکرد سیستم RAS در جلسه) ✳️ تلاش هدفمند برای تغییر و تسلیم نشدن در مقابل مشکلات ✳️ شناخت ترس ها و راه درمان و مقابله با آن ها( نوشتن ترس ها، تصویر سازی، اقدام در محیط آزمایشی، اقدام در محیط واقعی) ✳️ معرفی دو ناحیه نفوذ و کنترل و محتویات آن ها. ✳️ مثال عملی در توسعه فردی با معرفی چرخه زندگی و بررسی عوامل موثر در آن. در ادامه دکتر لازمی با بیان مطالبی ، موضوع مدیریت ذهن را واکاوی کرده و با اشاره به برخی موارد ،جمع بندی نهایی را انجام دادند. ایشان همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان مجموعه را بسیار مفید دانستند و از همکاران خواستند تا به بهترین شکل ممکن از دوره های برگزار شده استقبال نمایند.

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *